+381 38 22 62 23 fax +381 38 22 62 25 ffk-kosova@hotmail.com